Hľadám prácu

Napísať novú tému

Opíšte kód. Rozlišujte malé a veľké písmená. Potvrdzovací kód

BBCode zakázaný
Smajlíky sú ZAKÁZANÝ

Pokiaľ má byť téma pripnutá na začiatok alebo má byť typu oznámenie, môžete určiť počet dní, po dobu ktorých bude téma zvoleným typom témy. Vložte 0 na vyjadrenie neobmedzenej doby trvania pripnutia/oznámenia témy. Číslo vyjadruje počet dní od dnešného dátumu.
Dní

Ak nechcete pridať hlasovanie, nasledujúce položky nechajte prázdne (nevyplňujte).

Každú hlasovaciu otázku vpíšte na samostatný riadok. Môžete napísať až 10 otázok.
POLL_MAX_OPTIONS_EXPLAIN_ALT
Možnosti
Vložte 0 ak chcete ponechať hlasovanie natrvalo.
Dní
Ak je zvolená táto možnosť, užívatelia môžu opätovne zmeniť svoje rozhodnutie v hlasovaní.